TOP_PLUSZ-3.1.1-21-ZA1-2022-00001

Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés

Projektbemutató

Projekt címe: Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.1.1-21-ZA1-2022-00001

Kedvezményezett: Zala Vármegye Önkormányzata

Konzorciumi Partnerek:

  • Zala Vármegyei Kormányhivatal
  • Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal
  • Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2022.04.01.

Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2028.03.31.

Projekt elszámolható összköltsége: 3 891 999 810 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 3 891 999 810  Ft

 

A  projekt célja, hogy az egész vármegyére kiterjedően, a már működő foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések (paktumok) eredményeinek integrálásával a zalai partnerség kialakított stratégiája mentén képzési és foglalkoztatási programjait megvalósíthatja, és koordinálhatja a megye gazdasági- és foglalkoztatási célú fejlesztéseit. A létrejött együttműködések fenntartása és megerősítése, összességében pedig a munkaerőpiacot befolyásoló szereplők kialakított partneri viszonyának eredményeként kiemelt cél Zala vármegye foglalkoztatási szintjének növelése.

 

A program munkaerőpiaci tevékenységeibe kizárólag a 30 év felett célcsoportok támogatására kerülhetett sor, így 4 közvetlen célcsoport került kijelölésre:

  • 50 év feletti, nem alacsony iskolai végzettségű személyek)
  • Rossz közlekedésű településen élők
  • Inaktív személyek
  • Ingázást vállaló magasabban képzett személyek

A projekt területi hatálya Zala vármegye teljes területére kiterjed, beleértve Zalaegerszeg és Nagykanizsa Megyei Jogú Városok területét is.

 

A 2028-ban záruló projektben tervezetten 2137 fő munkanélküli, 251 fő inaktív kerül bevonásra, a program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – álló résztvevők száma várhatóan 1347 fő lesz.

 

A 6 év alatt megvalósuló projektben lehetőség nyílik a munkaerő-piaci tevékenységeken túl a szociális gazdaság fejlesztésének, helyi termék és szolgáltatásfejlesztésének, befektetésösztönzés, ágazati gazdaságfejlesztésének és a projekt megvalósításához szükséges szakmai, módszertani és informatikai fejlesztésének támogatására is.

Zalai VárMegye Önkormányzata
Minden jog fenntartva!
www.zalapaktum.hu